DELSBOSKOTERKLUBB SEDAN 1986

MÅL

Att hålla skoterlederna inom delsbo socknen brukbara och uppmärkta.

Att medlemmarna följer skoterlederna och visar hänsyn till markägare och boende i området.

Att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala myndigheter.

Att främja medlemmarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkta leder för att minska skador på skog och natur.


SYFTE

Syftet är att främja medlemarnas intresse för skoteråkning samt markägarnas intresse i att hålla skoteråkningen på uppmärkata leder för att minska skador på skog och natur. 


Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt föra en dialog mellan alla berörda parter.


Kontakt Ledfrågor:

Robert Svensson (vice.ordförande)

070- 517 66 88

Kontakt Klagomål:

Gustav Nilsson (sekreterare)

073- 806 49 46

Erik Sidenwall (ordförande)

070- 392 85 22

Maria Nordren (Kassör)

070-2657704


EMAIL

info@delsboskoterklubb.se

 

ADRESS

c/o Redovisningstjänst i Delsbo AB

Tingsvägen 1B , 824 71 Delsbo


 
 
 
 
 

KONTAKTFORMULÄR

STYRELSEN

Ordförande

Erik Sidenwall

Ledamot

Felix Sundström

vice.Ordförande

Robert Svensson

Ledamot

Dennis Axelsson

Sekreterare

Gustav Nilsson

Suppleant

Fredrik Lideståhl

Kassör

Maria Nordin

Suppleand

Oskar Camél

PROTOKOLL